Dziennik Ubezpieczeniowy

 >> Dziennik Ubezpieczeniowy 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata :: Wyślij ponownie 

 Szukaj

 

 

 

Przeglądaj: <<<< >>>>

Zobacz wszystko: 2016

Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-23 (4144)
     Prawo  
       Klauzule niedozwolone w najnowszych wyrokach TSUE (TSUE, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-06 (4131)
     Prawo  
       Projekt ustawy dot. zmowy w konsultacjach społecznych (UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-01 (4128)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. rachunkowości i sprawozdań UFG (UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-23 (4122)
     Prawo  
       Regulacje VAT i CIT są od siebie niezależne (NSA, WSA)
       W życie wchodzi nowela ustaw o TFG, UFG i PBUK (PBUK, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-16 (4117)
     Prawo  
       Uchwalono nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych (Sejm, Senat)
       Konsument otrzyma odszkodowanie za zmowę (MS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-14 (4115)
     Prawo  
       Prezydent podpisał ustawę o pozasądowym rozstrzyganiu sporów (ARC, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-03 (4109)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. dokumentów dot. umów ubezpieczenia w postaci elektronicznej
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-19 (4100)
     Prawo  
       MF chce VAT-u dla usług ubezpieczeniowych świadczonych przez podmioty trzecie (MF, RM)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-11 (4094)
     Prawo  
       SN: bieg przedawnienia rusza od ostatecznej decyzji ubezpieczyciela (PZU, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-06 (4091)
     Prawo  
       NSA: likwidacja wolna od VAT-u (Aspiro, MDDP, MF, NSA, TSUE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-26 (4083)
     Prawo  
       Sejm przyjął ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (Sejm, Senat)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-21 (4080)
     Prawo  
       Senat podejmie prace nad wyczerpywalością sum gwarancyjnych OC ppm (KNF, MF, PBUK, PIU, RF, RPO, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-15 (4076)
     Prawo  
       SN: odszkodowania nie można obniżać o kwotę zasiłku (PZU, RF, SN, UAM)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-14 (4075)
     Prawo  
       Prace sejmowej podkomisji nad rolnymi zakończone (MRiRW, PIU)
       Projekty rozporządzeń do TFG (MSiT, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-31 (4065)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-30 (4064)
     Prawo  
       Ustawa powołująca TFG w Dzienniku Ustaw
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-29 (4063)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. przekazywania danych między UFG a CEP (UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-05 (4047)
     Prawo  
       Senat za powstaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Senat, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-02 (4044)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (KPUE, RM)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-01 (4043)
     Prawo  
       Kolejny artykuł ustawy o działalności wchodzi w życie
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-26 (4039)
     Prawo  
       Sejm uchwalił nowelę powołującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Sejm, Senat, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-25 (4038)
     Prawo  
       SN: zasada proporcji musi być zrozumiała (PZU, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-22 (4037)
     Prawo  
       Ustawa powołująca TFG po drugim czytaniu w Sejmie (Kukiz'15, PO)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-21 (4036)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. danych z informatycznej bazy UFG (UFG)
       Rozporządzenie ws. przetwarzania danych bankowych i ubezpieczeniowych przez ABW (ABW, RM)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-06 (4025)
     Prawo  
       ABW będzie mogło skorzystać z informacji ubezpieczycieli (ABW, RCL)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-28 (4019)
     Prawo  
       30 czerwca wejdzie ustawa o ubezpieczeniach eksportowych (BGK, KNF, KUKE, RM, SP)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-24 (4017)
     Prawo  
       Roszczenie w związku z odebraną przesyłką w gestii odbiorcy (SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-23 (4016)
     Prawo  
       Ubezpieczenie pośredników nieruchomości (MIB)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-21 (4014)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. informacji od podmiotów leczniczych w konsultacjach (NFZ)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-16 (4011)
     Prawo  
       NSA poparł KNF w sprawie o karę finansową dla TUW SKOK (KNF, NSA, SKOK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-15 (4010)
     Prawo  
       Usługa oceny stanu zdrowia ubezpieczonych zwolniona z VAT-u (TSUE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-14 (4009)
     Prawo  
       Sąd oddalił apelację Auxilii ws. nierzetelnej reklamy (Auxilia, PIDiPO, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-10 (4007)
     Prawo  
       Ustawa o ubezpieczeniach upraw skierowana do podkomisji (MRiRW)
       Świadczenie z AC po utracie auta w wyniku oszustwa
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-09 (4006)
     Prawo  
       30 dni na wypłatę odszkodowania z OC ppm (KNF, RF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-08 (4005)
     Prawo  
       Przyjęto projekt ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (Neckermann, PZOT, TFG, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-07 (4004)
     Prawo  
       Pozew zbiorowy pośredników przeciwko Link4 przyjęty (Asist, Consultia, Link4, Millward Brown, PIPUiF, Unilink)
       Prace rządu nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (RM, TFG, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-06 (4003)
     Prawo  
       Możliwy wzrost cen po wyroku TSUE ws. podatku VAT w likwidacji szkód (ECDDP, TSUE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-03 (4002)
     Prawo  
       Sprawa hali MTK ma się ku końcowi (MTK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-02 (4001)
     Prawo  
       Rząd przyjął projekt pozasądowego rozwiązywania sporów (KNF, RF, RM, Sejm, UOKiK)
       Rząd za odejściem od ubezpieczania zdarzeń medycznych (RM, Sejm)
       SN o podważeniu decyzji komisji ds. zdarzeń medycznych (SN, USK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-01 (4000)
     Prawo  
       Bez odpowiedzialności ubezpieczyciela za uszkodzony smartfon
       W gwarancji wystarczy wskazać lidera (PZU)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-30 (3998)
     Prawo  
       Ubezpieczyciel nie odpowie za upadek przy wsiadaniu do autobusu
       Rejestr ubezpieczonych a podatek VAT
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-25 (3997)
     Prawo  
       Bez zadośćuczynienia dla żony ofiary zamachu (Nowa Itaka)
       Termin roszczenia o zadośćuczynienie a brak orzeczenia o przestępstwie (Asecur)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-24 (3996)
     Prawo  
       MZ: nie ma jeszcze projektu nowego podatku Religi (MZ)
       Ubezpieczyciel odpowie za nieuczciwość agentki (Chałas i Wspólnicy, PIU, SN)
       Turysta może sam domagać się wypłaty z gwarancji biura (SN, Signal Iduna, TSUE)
       SN o odwołaniu szpitala od decyzji komisji ds. zdarzeń medycznych (RPP, SN, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-20 (3994)
     Prawo  
       SN: TAK dla kosztów prywatnego leczenia z OC ppm (PIU, RF, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-19 (3993)
     Prawo  
       SN o podziale środków w OFE po rozwodzie (SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-17 (3991)
     Prawo  
       Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach eksportowych (KUKE, PFR, SP, Sejm, Senat, UZP)
       SN o darmowej Zielonej Karcie (PZU, SN)
       Powstają prokuratorskie zespoły ds. błędów medycznych (MS, NIL, PK)
       Komornicy mogą występować o dane z OI UFG (GIODO, MS, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-16 (3990)
     Prawo  
       SN rozstrzyga w sprawie podwójnego OC ppm (SN)
       Ubezpieczenie a koszty podatkowe (NSA)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-10 (3986)
     Prawo  
       Prawo autorskie nie chroni pomysłu na ubezpieczenie (PZU, SN)
       Odszkodowanie za zniszczenia na terenie SSE - opodatkowane (NSA)
       Szkodę z OC radcy trzeba udowodnić
       Rozporządzenie dot. dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-09 (3985)
     Prawo  
       Rozporządzenie MF dot. zasad wyceny rezerw (UW)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-06 (3984)
     Prawo  
       Bank ma prawo chronić się ubezpieczeniem niskiego wkładu (Stefaniuk i Partnerzy)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-05 (3983)
     Prawo  
       Sąd zatwierdził skład grupy w procesie przeciwko Generali Życie (Generali)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-28 (3980)
     Prawo  
       Pozew zbiorowy przeciwko Axie Życie przyjęty (Axa, Expander, LWB)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-27 (3979)
     Prawo  
       Ubezpieczenie pracownika a koszt uzyskania przychodu firmy
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-26 (3978)
     Prawo  
       Wspólnota mieszkaniowa odpowiedzialna za powalone drzewo
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-21 (3975)
     Prawo  
       Odszkodowanie dla kontrahenta nie jest przychodem firmy
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-19 (3973)
     Prawo  
       Powiat nie będzie płacił za OC wraków (MSWiA)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-18 (3972)
     Prawo  
       Nowe przepisy ukrócą misselling (UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-15 (3971)
     Prawo  
       Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów od 17 kwietnia (UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-12 (3968)
     Prawo  
       Pozew grupowy przeciw Europie Życie jednak dopuszczony (Europa, Getin Noble Bank, HB Doradcy FInansowi, LWB, Open Finance, TC Doradcy Finansowi)
       Kolejny wyrok ws. nieważności umowy ubezpieczenia z UFK
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-11 (3967)
     Prawo  
       SN: wątpliwości co do uznania przewoźnika za sukcesywnego (SN)
       Opodatkowanie odszkodowania od dostawcy energii (Enea, MVP TAX, WSA)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-06 (3964)
     Prawo  
       Wnuki to też osoby najbliższe
       UFG może organizować powrót turystów (PIT, UFG)
       Zmiany w ochronie danych osobowych już w najbliższych miesiącach (GIODO, PE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-05 (3963)
     Prawo  
       Koniec z ubezpieczeniami zdarzeń medycznych dla szpitali (MZ, ZUS)
       Nieważność umowy ubezpieczenia z UFK
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-04 (3962)
     Prawo  
       Wyrok TSUE ws. zewnętrznej likwidacji szkód zmieni orzecznictwo (Aspiro, BDO, NSA, TSUE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-01 (3961)
     Prawo  
       Art. 18, 19, 21 ustawy o działalności wchodzą w życie
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-30 (3959)
     Prawo  
       Zadośćuczynienie nie może być oparte na kryterium stopy życiowej (SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-29 (3958)
     Prawo  
       Opublikowano rozporządzenie ws. finansowania RF (KNF, RF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-24 (3956)
     Prawo  
       Kto może dochodzić wypłat za niezrealizowaną wycieczkę (SN)
       ABW będzie mogła żądać informacji od ubezpieczycieli (ABW, MSWiA)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-23 (3955)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. danych gromadzonych przez PIU (PIU)
       Ubezpieczyciel zwróci za nawiązkę skazanemu wyrokiem karnym (SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-18 (3952)
     Prawo  
       TSUE: zewnętrzna likwidacja szkód niezwolniona z VAT (Aspiro, PIU, PwC, TSUE, Thedy & Partners)
       SN rozstrzyga wątpliwości w zakresie przedawnienia przy regresie
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-17 (3951)
     Prawo  
       Regres po kolizji spowodowanej przez kursanta szkoły jazdy (Chmaj i Wspólnicy, SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-16 (3950)
     Prawo  
       Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych przyjęty (RM)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-14 (3948)
     Prawo  
       Pozew zbiorowy przeciw Axie Życie przyjęty (Axa, LWB)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-10 (3946)
     Prawo  
       Interpretacja ogólna MF ws. podatku od aktywów (MF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-07 (3943)
     Prawo  
       Bez zadośćuczynienia dla rodziców, którzy nie upilnowali dziecka
       Regres w wypadku podwójnego ubezpieczenia (SN, Warta)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-04 (3942)
     Prawo  
       45 tys. zł odszkodowania od urzędnika za złą decyzję
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-03 (3941)
     Prawo  
       Komisja Europejska chce wyjaśnień ws. podatku od aktywów (KE, MF, Markiewicz & Sroczyński, UE, UOKiK)
       SN: ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody pracownika na etacie (Allianz, SN, UAM)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-02 (3940)
     Prawo  
       Rażąco niska cena we Wrocławiu (Allianz, Axa, Ergo Hestia, Generali, Gothaer, InterRisk, KIO, PZU, TUW, Warta)
       MSiT konsultuje ustawę o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (MSiT, Neckermann, OSAT, PIT, PZOT, RUE, TFG, TravelDATA, UFG)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-26 (3937)
     Prawo  
       Pozew zbiorowy przeciwko Skandii prawomocny (LWB, Skandia)
       GIODO sprawdzi ubezpieczeniowe dane o stanie zdrowia klientów (GIODO)
       Rozporządzenie ws. formy oraz sposobu sporządzenia danych dla nadzoru
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-25 (3936)
     Prawo  
       SN: niezgłoszenie utraty kluczyków i niewymienienie wkładek to rażące niedbalstwo (Allianz, RF, SN)
       Jest projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych (MF, MR)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-19 (3932)
     Prawo  
       Ubezpieczenie pracownika w podróży a podatek dochodowy
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-18 (3931)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. wzoru deklaracji przy podatku od aktywów
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-16 (3929)
     Prawo  
       UOKiK podsumowuje ubezpieczeniowe wyroki (Aegon, Allianz, PZU, SN, SOKiK, UOKiK, Uniqa)
       PIT a odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania
       Planowane dopuszczenie wspólnej rejestracji wielu aut (MIiB)
       Wadliwa decyzja miasta a odszkodowanie za wstrzymaną budowę (SN, Sap-Property)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-15 (3928)
     Prawo  
       ZUS zamiast komisji ds. zdarzeń medycznych (MZ, RPP)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-12 (3927)
     Prawo  
       Rozporządzenie ws. zakresu danych w ankiecie potrzeb opublikowane
       Pułapki reguł Incoterms (Mariański Group)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-10 (3925)
     Prawo  
       Ubezpieczyciel musi wykazać zasadność swojego roszczenia
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-09 (3924)
     Prawo  
       Wyrok TSUE ws. odszkodowania dla spółki-agenta (Citibank Belgium, Citilife, Quenon, TSUE, UE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-08 (3923)
     Prawo  
       Przerzucanie kosztów VAT-u na ubezpieczonego narusza jego interesy (Baker Tilly, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-04 (3921)
     Prawo  
       IDD opublikowane (SPBUiR)
       Niezapięcie pasów nie musi zmniejszać świadczenia
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-02 (3919)
     Prawo  
       Sąd apelacyjny jak SN: poszkodowany nie jest konsumentem (Allianz, SN, UOKiK, Uniqa)
       Rozporządzenie MF ws. opłat na PIU (PIU)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-01 (3918)
     Prawo  
       Koszty naprawy zabytku (Rodl & Partner, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-29 (3917)
     Prawo  
       Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw z korzyścią dla ubezpieczycieli (Concordia, FBZPR, KRIR, PIU, PZU, TUW TUW, ZMR)
       GIF: udział apteki w obsłudze ubezpieczenia lekowego zgodny z prawem (GIF, KOIA, PZU, ePRUF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-28 (3916)
     Prawo  
       Ukazało się rozporządzenie ws. pozasądowego postępowania przed RF (RF, UW)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-27 (3915)
     Prawo  
       Pismo z rozszerzonym powództwem nie bezpośrednio dla pełnomocnika (SN)
       Weksel jest nieważny, jeśli nie ma na nim pełnej nazwy firmy
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-26 (3914)
     Prawo  
       MR chce nowelizacji ustawy o rolnych z myślą o pakietach ryzyk (KE, MR)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-25 (3913)
     Prawo  
       Podatek od aktywów już od lutego
       Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (RF, RzU)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-22 (3912)
     Prawo  
       1,2 mln zł dla poszkodowanego dziecka i zadośćuczynienie dla rodziców (Budzowska Fiutowski i Partnerzy)
       Poszkodowany nie zawsze musi działać zgodnie z procedurami likwidacji szkody
       W życie wchodzi nowelizacja ustawy o obowiązkowych
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-19 (3909)
     Prawo  
       Z przepisów o RF może skorzystać także jednoosobowa działalność (RF)
       Ubezpieczenie OC warunkiem udziału w przetargu (KIO)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-18 (3908)
     Prawo  
       Podatek od aktywów wchodzi w życie od lutego (Prezydent, Senat)
       Wątpliwości ws. ubezpieczeń lekowych i ich zgodności z prawem (GIF, KOIA, PZU)
       Solidarnie za wypadek na chodniku (SN)
       Rozporządzenie ws. OC dla rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż opublikowane
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-15 (3907)
     Prawo  
       MZ: będą nowe zasady dochodzenia roszczeń za wypadki medyczne (KE, MZ, ORL, PZUW, ZUS)
       Dziś w Sejmie głosowanie nad podatkiem od aktywów (Kukiz'15, Nowoczesna, PO, PSL, PiS, Sejm)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-13 (3905)
     Prawo  
       Propozycje Senatu dot. podatku od aktywów z akceptacją (KNF, PKO BP, PO, PZU, PiS, SP, Sejm, Senat)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-12 (3904)
     Prawo  
       24 tys. odszkodowania dla niepełnosprawnego ucznia
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-11 (3903)
     Prawo  
       Ubezpieczenie OC firmy restrukturyzacyjnej
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-07 (3901)
     Prawo  
       W 2016 r. wyrok TSUE ws. zwalniania z VAT usług w grupie (NSA, TSUE)
       Rozporządzenie ws. rejestrów KRS dla TUW-ów i reasekuratorów (MS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-05 (3900)
     Prawo  
       Podatek od aktywów wraca do Sejmu (Czublun Trębicki, MF, PIU, PiS, Sejm, Senat)
       RPO niezadowolony ze skuteczności pozwów zbiorowych (AmberGold, MR, RPO, mBank, Świeca i Wspólnicy)
       Monitoring nie uprawnia do niestarannego zabezpieczenia pojazdu
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-04 (3899)
     Prawo  
       Senat: podatek od aktywów w grupach (PiS, Sejm, Senat)
       Rozporządzenie ws. mediacji po konsultacjach publicznych (KNF, MF, RF, ZBP)

Przeglądaj: <<<< >>>>

Zobacz wszystko: 2016

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.