Dziennik Ubezpieczeniowy

 >> Dziennik Ubezpieczeniowy 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata :: Wyślij ponownie 

 Szukaj

 

 

 

Przeglądaj: <<<< >>>>

Zobacz wszystko: 2016

Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-30 (4148)
     Prawo na weekend  
       Obowiązki wynikające z ustawy o ADR (CMS, RF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-23 (4144)
     Prawo na weekend  
       Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń a system zarządzania (CMS, EIOPA, KNF, UE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-16 (4139)
     Prawo na weekend  
       Uwagi dot. sankcji przewidzianych przez projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (CMS, TK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-09 (4134)
     Prawo na weekend  
       Kilka uwag na temat projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-12-02 (4129)
     Prawo na weekend  
       Delegowanie członka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-25 (4124)
     Prawo na weekend  
       Nowe zasady dotyczące wynagrodzeń według Solvency II (CMS, PRA)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-18 (4119)
     Prawo na weekend  
       Zasada proporcjonalności w systemie Solvency II (CMS, KNF, UE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-04 (4110)
     Prawo na weekend  
       Lex specialis? (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-11-02 (4108)
     Konferencje  
       Bancassurance: bez rewolucji (na razie) w IDD, dzień 2 (CMS, KNF, MF, PIU, ZBP)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-28 (4107)
     Prawo na weekend  
       Zmiana ubezpieczyciela w trakcie umowy kredytu a klauzula UNWW (CMS)
     Konferencje  
       Bancassurance: spadki zamiast wzrostów, dzień 1 (Arbiter Bankowy, Asist, CMS, CUK, Clifford Chance, Consultia, EIOPA, Europ Assistance, KE, KNF, LGK, MF, PIU, PZU, RF, Unilink, ZBP)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-25 (4104)
     Rynek  
       Kancelaria CMS doradzała przy zakupie AIG przez Fairfax (AIG, CMS, Debevoise & Plimpton, Fairfax)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-21 (4102)
     Prawo na weekend  
       Zasady wynagradzania wynikające z rekomendacji i wytycznych KNF (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-17 (4098)
     Konferencje  
       Co istotne w systemie zarządzania i compliance (AIDA, ALK, CMS, Cardif, EY, Filipska Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych, Hogan Lovells, Open Life, WKB)
     Świat  
       Fuzja kancelarii CMS, Nabarro i Olswang (CMS, Nabarro, Olswang)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-14 (4097)
     Prawo na weekend  
       Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w razie jej automatycznego zawarcia (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-10-07 (4092)
     Prawo na weekend  
       Rola i uprawnienia Przewodniczącego KNF (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-30 (4087)
     Prawo na weekend  
       Rekomendacje KNF dot. systemu zarządzania produktem (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-23 (4082)
     Prawo na weekend  
       Termin, w jakim KNF może nakładać kary pieniężne (CMS, KNF, NSA, TK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-16 (4077)
     Prawo na weekend  
       Nowa sankcja: rekompensata publiczna (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-09 (4072)
     Prawo na weekend  
       Nowelizacja k.c.: forma dokumentowa czynności prawnej i definicja dokumentu (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-09-02 (4067)
     Prawo na weekend  
       Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm za koszty leczenia prywatnego (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-26 (4061)
     Prawo na weekend  
       Reguły odformalizowanego kontaktu z UOKiK (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-12 (4052)
     Prawo na weekend  
       Pominięcie istotnych informacji jako nieuczciwa praktyka rynkowa (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-08-05 (4047)
     Prawo na weekend  
       Kontrola następcza spełniania wymogów ustawowych przez członków władz zakładów ubezpieczeń (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-29 (4042)
     Prawo na weekend  
       Częściowa abuzywność klauzuli umownej (CMS, SN, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-22 (4037)
     Prawo na weekend  
       Brexit - potencjalne skutki prawne dla rynku ubezpieczeniowego (CMS, UE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-15 (4032)
     Prawo na weekend  
       Działania agencji reklamowej a odpowiedzialność za nieuczciwą reklamę (CMS, SN, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-08 (4027)
     Prawo na weekend  
       Wybrane aspekty ubezpieczenia D&O (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-07-01 (4022)
     Prawo na weekend  
       Wyczerpanie sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia OC ppm (CMS, KNF, RPO, SN, Senat)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-24 (4017)
     Prawo na weekend  
       Wielokrotne przerywanie biegu przedawnienia (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-17 (4012)
     Prawo na weekend  
       Wykładnia postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-10 (4007)
     Prawo na weekend  
       Przekształcenie TUW w spółkę akcyjną (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-06-03 (4002)
     Prawo na weekend  
       Kilka uwag do projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-24 (3996)
     Rynek  
       Ewa Świderska counselem w zespole ds. sektora ubezpieczeniowego CMS (CMS, UW)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-20 (3994)
     Prawo na weekend  
       Podstawa regresu między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC ppm (CMS, SN)
     Rynek  
       Małgorzata Surdek nowym partnerem zarządzającym CMS (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-13 (3989)
     Prawo na weekend  
       Nadzór KNF nad outsourcingiem (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-05-06 (3984)
     Prawo na weekend  
       Klauzule dotyczące udostępnienia informacji medycznej (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-29 (3981)
     Prawo na weekend  
       Nowa ustawa a działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-27 (3979)
     Rynek  
       Najlepsi prawnicy ubezpieczeniowi The Chambers Guides (Avanssur, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy, CMS, Chambers & Partners, Czublun Trębicki, Dentons, Hogan Lovells, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała, Sójka Maciak Mataczyński, UOKiK, WKB, mBank)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-22 (3976)
     Prawo na weekend  
       Zaprzestanie stosowania niedozwolonego postanowienia wzorca umownego (CMS, SOKiK, UOKiK)
     Felietonik Marcina Z. Brody  
       Realnie ocenić sytuację (CMS, Hogan Lovells, KNF, Open Life, RF, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-15 (3971)
     Prawo na weekend  
       II Raport RF ws. UFK, cz. 2 (CMS, RF, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-08 (3966)
     Prawo na weekend  
       II Raport RF ws. UFK, cz. 1 (CMS, RF, RzU, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-04-01 (3961)
     Prawo na weekend  
       Niejasne skutki naruszenia art. 19 ustawy o działalności (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-25 (3957)
     Prawo na weekend  
       Mała spółka akcyjna - nowa instytucja w prawie ubezpieczeń (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-18 (3952)
     Prawo na weekend  
       Charakter prawny powołania członka zarządu za zgodą KNF (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-11 (3947)
     Prawo na weekend  
       Wzajemne rozliczenia między ubezpieczycielami w przypadku wielokrotnego ubezpieczenia OC (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-10 (3946)
     Rynek  
       Ubezpieczenie na wypadek wycofania produktu z rynku (AIG, CMS, Leadenhall, Mars, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-03-04 (3942)
     Prawo na weekend  
       Obowiązek doręczenia OWU ubezpieczonemu w umowach na cudzy rachunek (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-26 (3937)
     Prawo na weekend  
       Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony w świetle najnowszego wyroku SN (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-19 (3932)
     Prawo na weekend  
       Decyzje Prezesa UOKiK jako prejudykat w postępowaniu sądowym? (CMS, SN, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-12 (3927)
     Prawo na weekend  
       Uproszczone postępowanie arbitrażowe w nowym regulaminie Sądu Polubownego przy KNF (CMS, KNF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-02-05 (3922)
     Prawo na weekend  
       Ubezpieczenie ochrony prawnej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-29 (3917)
     Prawo na weekend  
       Ustalanie wysokości zadośćuczynienia w świetle Rekomendacji KNF (CMS, KNF, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-22 (3912)
     Prawo na weekend  
       Treść ankiety potrzeb klienta w świetle nowych regulacji (CMS, KNF, MF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-15 (3907)
     Prawo na weekend  
       Potencjalne ryzyka związane ze zmianą art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2016-01-08 (3902)
     Prawo na weekend  
       Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych (CMS, SN)

Przeglądaj: <<<< >>>>

Zobacz wszystko: 2016

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.