Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2016-11-30 >>>

 

Ubezpieczenia grupowe - czas na zmiany

 

Nawigacja

2016-12-01  

|<<

   

 >>|

2016-11-30  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2016-11-29  

|<<

     

 

Data publikacji: 2016-11-30

Dz.U. nr: 4127

Grupówki: Produkt

(IRCA, Klim Brokers, Nationale-Nederlanden)

Wiele elementów w grupowych umowach ubezpieczeń na życie jest stała i określona z góry. Bardzo trudno od tradycyjnego standardu odejść, nawet jeśli uznajemy go za nie zawsze adekwatny do potrzeb klienta. Nie zwalnia to jednak ubezpieczycieli od proponowania dobrych rozszerzeń, a brokerów od przekonywania klientów do dobrych merytorycznie, profesjonalnych rozwiązań. - Marcin Z. Broda

 

Zdaniem brokerów ubezpieczeniowych, którzy w znakomitej części przypadków biorą na siebie tłumaczenie klientom grupowych ubezpieczeń na życie, niemal wszyscy ubezpieczyciele są podobni. Jedni są ciut lepiej, inni ciut gorzej zorganizowani i przygotowani organizacyjnie, produktowo, proceduralnie, informatycznie. Nie ma ubezpieczyciela idealnego i nie ma idealnego produktu dla wszystkich ubezpieczających, grup, ostatecznych klientów. Najważniejsi - jak wszędzie - i tak są ludzie pracujący w zakładzie ubezpieczeń. To z nimi broker rozmawia.

Rozmowa przy dużych, ale i przy mniejszych, kontraktach jest zawsze wielowątkowa. Krzysztof Klimczak, prezes Klim Brokers, opisuje:

"My w firmie mamy ze swojej strony wdrożone procedury, system ISO tak, by cały proces wyboru oferty był możliwie transparentny. Wszyscy ubezpieczyciele otrzymują te same materiały. Porównujemy też każdy element ofert. Porównujemy definicje. Mamy swoje rozwiązania, które uznajemy za możliwie najlepsze. Ale też nie mogą to być rozwiązania drakońskie dla ubezpieczycieli. W szczególności przy zamówieniach publicznych skutkowałoby to po prostu brakiem ofert. Staramy się być więc rozsądni."

Jak podkreśla Krzysztof Klimczak on stara się zwracać uwagę na najważniejsze elementy: wysokie sumy ubezpieczenia zabezpieczające współmałżonka, opcje zdrowotne, szpital, poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu. Kluczowe są przy tym potrzeby zgłaszane przez klienta, ale i edukacja klienta - to broker ubezpieczeniowy jest odpowiedzialny za wskazanie i przekonanie, jak ubezpieczenie powinno wyglądać.

Rolą brokera jest uświadomienie klientowi jego potrzeb.

Dla brokerów i klientów

Dobrym dostawcą dla brokerów chce być Nationale-Nederlanden. Przewagi ubezpieczyciela wylicza Michał Jakubowski, dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych:

1. wysokie sumy ubezpieczenia w większości umów tworzących zakres ubezpieczenia grupowego w tym szczególnie ryzyka zgonowe oraz dotyczące zdrowia,

2. pakiety VIP, obejmujące m.in. zgony, poważne zachorowania, niezdolności itp. z sumami ubezpieczenia dochodzącymi nawet do kilku milionów zł,

3. najszerszy na rynku zakres ryzyk związanych ze zdrowiem, w tym ponad 60 rodzajów poważnych zachorowań, leczenia specjalistyczne itp.,

4. Cancer Cover z jedynym na rynku włączeniem w zakres nowotworów niezłośliwych,

5. pakiet Cardio, obejmujący m.in. telecardio - opiekę w domu ubezpieczonego z wykorzystaniem domowego echokardiografu,

6. specjalny pakiet szybkiej ścieżki obsługi i wypłaty świadczeń Premium Club,

7. darmowy Home Assistance dla ubezpieczonych w programach VIP.

Sztuką jest sprzedać

Gdzie indziej widzi wyzwania Tomasz Kutyba, wiceprezes IRCA. Uważa, że produkty ubezpieczycieli muszą być po prostu dobre i - w znakomitej większości przypadków - są. Rynek oferuje olbrzymią dostępność dóbr i opcji. Broker ubezpieczeniowy odpowiada natomiast za przełożenie propozycji ubezpieczycieli na język klienta i korzyści dla niego. Tomasz Kutyba punktuje:

Wyzwaniem polskiego rynku jest połączenie tradycyjnych przyzwyczajeń klientów z dobrym zakresem i poziomem ochrony.

"Stara zasada mówi: nie sztuka wyprodukować, sztuka to sprzedać. Stąd ważne, by znalazł się ktoś, kto potrafi wyszukać potencjalnego nabywcę, przyjść do niego, przekonać go do ubezpieczenia. Przekonać, bo potrzeba ubezpieczenia jest przy większości Polaków oczywista. Nie kupili oni jednak dotychczas (dobrego) ubezpieczenia, bo nie było nikogo, kto tę potrzebę by im uświadomił, a potem pomógł w znalezieniu rozwiązania, które ich potrzebę zaspokaja."

Jak zapewnia Michał Jakubowski, Nationale-Nederlanden rozumie pracę i rolę brokera. Zaręcza przy tym, że jest w stanie pomóc brokerom w ich działaniach przede wszystkim skrojonym pod potrzeby klientów nowoczesnym i elastycznym produktem, ale również przez szybkie przygotowanie ofert, sprawne odpowiedzi na zapytania. Wszystko po to, by spełnić wymagania klientów. I brokerów. Dlatego tak ważny jest otwarty i szczery dialog brokera z Ubezpieczycielem oraz zaufanie brokera do ludzi pracujących po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Marcin Z. Broda


Partnerem cyklu jest Nationale-Nederlanden


Archiwum:

Ubezpieczenia grupowe - czas na zmiany

 

Zobacz firmy: IRCA, Klim Brokers, Nationale-Nederlanden

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2016-11-30 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.