Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2016-08-22 >>>

 

Ubezpieczenia dla MSP

 

Nawigacja

2016-08-23  

|<<

   

 >>|

2016-08-22  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2016-08-19  

|<<

     

 

Data publikacji: 2016-08-22

Dz.U. nr: 4057

Sektor MSP sięga po ubezpieczenia

(Liberty)

Szacuje się, że co druga firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na zakup polisy innej niż komunikacyjna. Przedsiębiorcy dostrzegając skalę zagrożeń, jakie wiążą się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, ubezpieczają swój majątek lub odpowiedzialność cywilną. - Rafał Klepuszewski, Starszy Kierownik ds. Ubezpieczeń Przedsiębiorstw, Liberty Ubezpieczenia

 

W Liberty Ubezpieczenia odnotowujemy systematyczny wzrost zainteresowania oferowanymi przez nas ubezpieczeniami majątkowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z każdym rokiem przybywa ubezpieczonych firm, czego najlepszym przykładem może być osiągnięta przez nas w I półroczu 2016 r. aż 60% dynamika sprzedaży polis majątkowych dla firm z tego sektora.

Z każdym rokiem przybywa ubezpieczonych firm.

Na czele branża budowlana i sprzedaż

Z analizy portfela klientów Liberty wynika, że do podmiotów, które najchętniej ubezpieczają majątek oraz własną odpowiedzialność cywilną należą przedsiębiorstwa z branży handlowej, budowlanej i usługowej. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku tej drugiej branży odnotowujemy stosunkowo wysoką szkodowość z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, a więc w sezonie intensywnych prac budowlanych.

Pod względem rodzaju ochrony, na jaki najczęściej decydują się przedsiębiorcy, liderem wciąż pozostają polisy komunikacyjne. Choć, co może być symptomatyczne dla całego rynku, coraz większą popularnością wśród klientów biznesowych Liberty cieszą się ubezpieczenia na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Właścicielom firm zależy na minimalizacji kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiej ochrony ubezpieczeniowej.

Rozwój oferty usług dla MSP

Z naszych obserwacji wynika, że duży wpływ na decyzje o ubezpieczeniu mienia ma sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz poziom świadomości ubezpieczeniowej wśród osób zarządzających firmą. Równocześnie, kolejną istotną kwestią, przekładającą się na decyzje przedsiębiorców o ubezpieczeniu majątku jest dynamiczny rozwój oferty produktowej dla MSP oferowanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Nieodzownym elementem w procesie zakupu właściwej polisy jest również doradztwo ze strony agenta czy brokera ubezpieczeniowego.

Rynek produktów ubezpieczeniowych dla firm staje się coraz bardziej konkurencyjny, a tym samym coraz bardziej wymagający. Właścicielom firm zależy na minimalizacji kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiej ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego ubezpieczyciele stawiają na elastyczną konstrukcję produktu, w którym zakres ochrony jest w pełni dopasowany do specyfiki prowadzonego biznesu. Przedsiębiorcy świadomi ryzyk, jakie wiążą się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej coraz chętniej jasno formułują swoje wymagania i potrzeby, a branża ubezpieczeniowa stale próbuje za nimi podążać, niejednokrotne starając się nawet je wyprzedzać.

Rafał Klepuszewski

Starszy Kierownik ds. Ubezpieczeń Przedsiębiorstw

Liberty Ubezpieczenia


Partnerem cyklu jest Liberty.

 

Zobacz firmy: Liberty

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2016-08-22 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.