Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2016-06-02 >>>

 

SALTUS Ubezpieczenia: Łatwo o rzeczach trudnych

 

Nawigacja

2016-06-03  

|<<

   

 >>|

2016-06-02  

<<<

>>>

 >>|

2016-06-01  

|<<

     

 

Data publikacji: 2016-06-02

Dz.U. nr: 4001

Demografii nie oszukasz

(Capgemini, Efma, Saltus)

Ubezpieczyciele próbują się przebić ze swoją ofertą do osób młodych. Wiedzą, że nie jest to łatwe zadanie, ale dostrzegli wyzwanie i starają się mu sprostać. Inaczej jest z ubezpieczeniami kierowanymi do osób starszych. W tym zakresie inicjatyw wciąż mało, a tymczasem trendy demograficzne są nieubłagane... - Ida Krzemińska-Albrycht

 

Największa część klientów ubezpieczycieli to osoby w średnim wieku. Takie, które jednocześnie mają już o co się martwić (rodzina, to, czego się dorobili) i mają za co się ubezpieczyć. Dużo rzadziej do drzwi ubezpieczycieli pukają osoby starsze i osoby młode. Dotarcie do każdej z tych grup i przygotowanie dla nich oferty jest dla ubezpieczycieli wyzwaniem.

Młodości, orla twych lotów potęga

Ubezpieczyciele wiele uwagi poświęcają osobom młodym. Głównie z myślą o tym, żeby zaistnieć w ich życiu, wypracować świadomość ubezpieczeniową i związać ze sobą na czas, kiedy potrzeby ubezpieczeniowe będą większe. Zadanie to jest jednak trudne z różnych względów.

Po pierwsze, znaczna część osób młodych nie spełnia warunku: mieć o co się martwić i mieć za co się ubezpieczyć. Ci, którzy świeżo założyli rodziny, obciążeni często kredytem na mieszkanie i wydatkami związanymi z dziećmi spychają ubezpieczenie na dalszy plan jako koszt, którego nie są w stanie teraz ponieść. Single zaś częściej mają więcej środków do dyspozycji, ale mają ograniczone potrzeby ubezpieczeniowe. Przykładowo trudno do nich trafić z ofertą ubezpieczenia na życie, bo w przeciwieństwie do młodych rodziców nie spoczywa na nich odpowiedzialność za losy założonej przez siebie komórki społecznej.

Po drugie, okazuje się, że młodzi to w kontaktach z ubezpieczycielem osoby wymagające. Według badań Capgemini i Efmy osoby w wieku 15-34 lat są o 20 p.p. mniej zadowolone z kontaktów z ubezpieczycielem niż osoby z innych przedziałów wiekowych. Osoby z tego pokolenia dużo częściej kontaktują się z ubezpieczycielami, zwłaszcza za pośrednictwem kanałów cyfrowych, i mają wysokie oczekiwania co do jakości tego kontaktu. Musi być szybko, musi być konkretnie, musi być user-friendly, musi być ciekawie. Na razie jednak wciąż mamy więcej pytań, jak układać relacje z młodymi, niż odpowiedzi. Kto jednak nie znajdzie odpowiedzi na czas, ten zostanie w tyle.

Starość nie radość?

Z kolei osoby starsze rzadko korzystają z ubezpieczeń ze względu na swoje warunki ekonomiczne, brak przyzwyczajenia do ubezpieczania się oraz szczątkową ofertę ubezpieczycieli skierowaną do nich. Ubezpieczanie osób w srebrnym wieku to wyzwanie, którego ubezpieczyciele jeszcze nie dostrzegli, ale z którym będą się musieli zmierzyć. Spójrzmy na piramidy wieku populacji Polski według danych GUS z 2013 r. i prognozowaną na 2050 r.


Prognoza GUS dot. sytuacji demograficznej Polski w 2013 r.

Żródło: GUS.


Prognoza GUS dot. sytuacji demograficznej Polski w 2050 r.

Żródło: GUS.


Niestety należy spodziewać się spadku liczby urodzeń i znaczącego wzrostu udziału osób starszych w strukturze społeczeństwa. Potrzeby osób w starszym wieku zaczyna dostrzegać coraz więcej producentów i usługodawców. Wartość tzw. gospodarki senioralnej na świecie szacowana jest na 7 bln USD. Z pewnością ubezpieczyciele powinni wziąć sobie za cel wyraźne zaistnienie w tym sektorze. Możliwości nie ograniczają się do produktów emerytalnych dotychczas najsilniej kojarzonych z ubezpieczeniami dla osób starszych. Do zagospodarowania są choćby ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, opieka długoterminowa (LTC), assistance. A także oczywiście ubezpieczenia zdrowotne, których trochę obawiamy się, przekonani o tym, że osoby starsze są często schorowane. Warto się jednak zastanowić, czy trzydziestoparoletnia kobieta w pierwszej ciąży nie okaże się bardziej szkodowym klientem niż osoba starsza, przyzwyczajona do tego, że chodzi do lekarza, kiedy naprawdę musi.

Ida Krzemińska-Albrycht


Komentarz eksperta SALTUS Ubezpieczenia:

Rzeczywiście rozbudzenie świadomości ubezpieczeniowej w osobach młodych jest nie lada wyzwaniem. Wyjątkiem będzie tu ubezpieczenie zdrowotne - ono może stanowić realną wartość i w oczach goniącego za karierą singla, który nie ma czasu czekać na wizytę w publicznej służbie zdrowia, i w oczach młodego rodzica, zwłaszcza w odniesieniu do jego dzieci. Ubezpieczenie zdrowotne odpowiada bowiem na potrzeby, które są tu i teraz - a młodzi bardzo często są skoncentrowani właśnie na "tu i teraz".

A osoby starsze? Faktem jest, że dziś mało osób starszych z ubezpieczeniami jest oswojonych. Mogłoby się wydawać, że również w odniesieniu do tej grupy ubezpieczyciele powinni prowadzić działania uświadamiające. Dużo bardziej skuteczne mogą się jednak okazać działania skierowane do ich dzieci. Owszem, to osoby starsze mają potrzeby. Ale to ich dzieci mają środki, aby te potrzeby zaspokoić, a także wewnętrzne poczucie, że o swoich rodziców powinni zadbać.

Z pewnością zmiany demograficzne stawiają przed nami wyzwania, których nie możemy nie podjąć.

Małgorzata Jackiewicz

Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych

SALTUS Ubezpieczenia


Partnerem cyklu jest SALTUS Ubezpieczenia.Archiwum: SALTUS Ubezpieczenia: Łatwo o rzeczach trudnych

 

Zobacz firmy: Capgemini, Efma, Saltus

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2016-06-02 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.