Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2014-01-13 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2014-01-14  

|<<

   

 >>|

2014-01-13  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2014-01-10  

|<<

     

 

Data publikacji: 2014-01-13

Dz.U. nr: 3406

RzU: Nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

(Allianz, Aviva, Axa Direct, BRE Ubezpieczenia, Compensa, Ergo Hestia, Europa, Generali, Gothaer, HDI Asekuracja, InterRisk, Liberty Direct, Link4, MF, MTU, PIU, PTU, PZU, Proama, RzU, SN, TUW Pocztowy, TUW TUW, UOKiK, Uniqa, Warta)

Rzecznik Ubezpieczonych przygotował raport, w którym pokazał jak obecne praktyki ubezpieczycieli w likwidacji szkód komunikacyjnych odbiegają od orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił raport "Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych" (zobacz: pełny raport - 247 stron lub streszczenie - 12 stron). Zaprezentowano w nim praktyczną ocenę modeli likwidacji szkód komunikacyjnych aktualnie stosowanych przez ubezpieczycieli. Brano pod uwagę zgodność praktyk ubezpieczycieli z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem Sądu Najwyższego. Przeanalizowano ponad 2 tys. skarg, jakie wpłynęły do Rzecznika w latach 2011-2013.

RzU przeanalizował ponad 2 tys. skarg ubezpieczonych z lat 2011-2013.

Praktyki sprzeczne z orzeczeniami

Rzecznik analizuje w raporcie praktyki ubezpieczycieli niezgodne z orzecznictwem występujące w czterech obszarach, takich jak: zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopuszczalność stosowania potrąceń amortyzacyjnych, części potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu oraz utracona wartość handlowa pojazdu.

Z raportu wynika, że ubezpieczyciele nie respektują uchwał Sądu Najwyższego w tych zakresach. Wskazania SN nie zostały przez nich w żaden sposób wdrożone do postępowań likwidacyjnych. Ubezpieczyciele stosują dalej zakazane praktyki, zmieniając tylko nazwy działań.

Przykładem może być amortyzacja części zamiennych. Pomimo uchwały SN z 12 kwietnia 2012 r. (zobacz: SN: co do zasady nowe części), ubezpieczyciele nadal pomniejszają odszkodowania poprzez potrącenia amortyzacyjne. "Zmieniła się tylko argumentacja potrąceń, stała się bardziej wysublimowana i bardziej zróżnicowana" - zauważa Bartłomiej Chmielowiec, główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura RzU.

W opinii Rzecznika niektóre działania ubezpieczycieli należy uznać za rażąco sprzeczne z treścią przepisów prawa.

Niektóre działania ubezpieczycieli rażąco sprzeczne z treścią przepisów prawa.

Konkretni ubezpieczyciele

RzU udokumentował, że ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody w pojeździe są powszechne na polskim rynku.

W raporcie padają nazwy konkretnych ubezpieczycieli oraz opisy konkretnych spraw. Wymieniono m.in.: PZU (łącznie 144 razy), Wartę i HDI Asekurację (razem 50), Ergo Hestię (33) i MTU (13), Compensę (29), Generali (27), Uniqę (22), PTU i Gothaera (17), InterRisk (14), Link4 (9), Allianz (6), TUW TUW (6), Proamę (5), Axę Direct (2), Liberty Direct (2), TUW Pocztowy (2), Avivę (1), BRE Ubezpieczenia (1), Europę (1).

Teraz pora na poprawę i krok nadzoru

W jakimś stopniu nieprawidłowości mogą wiązać się z utrzymującym się od kilku lat w Polsce niskim poziomem składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Nie można tym jednak tłumaczyć nieprawidłowych praktyk.

Wydając raport RzU chciał m.in. uzyskać efekt nacisku opinii publicznej na nadzór.

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych, uważa, że Komisja Nadzoru Finansowego powinna szczegółowo skontrolować sposób kalkulowania wysokości składek OC komunikacyjnego przez ubezpieczycieli.

RzU oczekuje ponadto:

- wprowadzenia prawnego obowiązku publikowania przez ubezpieczycieli danych statystycznych o liczbie prowadzonych postępowań reklamacyjnych i procesów sądowych,

- wprowadzenia rozwiązań prawnych zakładających zobiektywizowanie procesów likwidacyjnych i zapewnienie poszkodowanym możliwości skorzystania z usług niezależnego eksperta - rzeczoznawcy samochodowego,

- ostatecznego potwierdzenia konsumenckiego statusu poszkodowanego.

Raport Rzecznika został przekazany już m.in. Ministerstwu Finansów, KNF, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W pewnym sensie RzU chciał uzyskać efekt nacisku opinii publicznej na nadzór. "Czekamy na zdecydowaną reakcję organu nadzoru" - podkreśla Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura RzU.

Rzecznik zapowiedział kontynuację problematyki szkód majątkowych w kolejnych raportach. (KW)

Za:

Rzecznik Ubezpieczonych

Inne:

Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, wyborcza.biz

 

Linki:  

Zobacz także:

Komentarz MAX-a

Komentarz Bartłomieja Krupy


Rzecznik czarno na białym pokazał, że ubezpieczyciele nie respektują stanowisk Sądu Najwyższego. Trzymają się zasady: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.

Na 240 stronach raportu przewijają się nazwy wielu ubezpieczycieli, więc nie jest tak, że któryś z nich jest czarną owcą i psuje rynek. Wszyscy pracują na złe imię branży. To już wyjmuje ubezpieczycielom z rąk argument, że to nie ich firma stosuje takie praktyki, ale wszyscy wokół.

Ciekawe, czy nadzór podniesie rzuconą przez Rzecznika rękawicę i weźmie sprawy w swoje ręce, dochodząc dlaczego stawki na rynku komunikacyjnym są na tak niskim poziomie oraz dlaczego niektórzy ubezpieczyciele zaniżają jak tylko mogą wypłaty odszkodowań.

Kinga Wiśniewska

 

Zobacz firmy: Allianz, Aviva, Axa Direct, BRE Ubezpieczenia, Compensa, Ergo Hestia, Europa, Generali, Gothaer, HDI Asekuracja, InterRisk, Liberty Direct, Link4, MF, MTU, PIU, PTU, PZU, Proama, RzU, SN, TUW Pocztowy, TUW TUW, UOKiK, Uniqa, Warta

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2014-01-13 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.