Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2014-01-08 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2014-01-09  

|<<

   

 >>|

2014-01-08  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2014-01-07  

|<<

     

 

Data publikacji: 2014-01-08

Dz.U. nr: 3403

RzU pyta SN o zadośćuczynienia sprzed 2008 r.

(PIDiPO, PIU, PZU, RzU, SN, Votum, Warta)

+ Automatyzm w odmowach zadośćuczynień sprzed 2008 r.

+ Skorzystanie z autorytetu SN najlepszym wyjściem według RzU

 

Rzecznik Ubezpieczonych skierował kolejne zapytanie do Sądu Najwyższego dotyczące zadośćuczynień za śmierć osoby najbliższej na skutek zdarzeń powstałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (zobacz: wniosek)

Rzecznik sformułował następujące pytanie do SN:

"Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?"

Część sądów powszechnych nadal ma wątpliwości w związku z zadośćuczynieniami sprzed 2008 roku.

Automatyzm w odmowach

Jak podkreśla RzU, judykatura SN wydaje się ugruntowana w tej kwestii. Jednak po stronie części sądów powszechnych nadal istnieją w tej mierze pewne wątpliwości. Podobne wątpliwości widoczne są również wśród niektórych ubezpieczycieli komunikacyjnych, w tym czołowych graczy rynku - PZU i Warty. Zdaniem RzU niektórzy ubezpieczyciele automatycznie odmawiają wypłat zadośćuczynień w sprawach sprzed 2008 roku. Wskazują, iż uchwały podjęte przez SN w tej sprawie dotyczą zagadnień prawnych występujących w indywidualnych sprawach i nie wiążą ubezpieczycieli w innych podobnych przypadkach.

RzU przytacza także słowa Rafała Stankiewicza, przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Szkód PIU i wiceprezesa Warty. Powiedział on, że jasne i precyzyjne wytyczne Sądu Najwyższego podjęte w składzie siedmioosobowym mogą być dla ubezpieczycieli cenne (zobacz: Zadośćuczynienia: RzU zwraca się do KNF-u i SN). W opinii RzU najlepszym sposobem ostatecznego wyjaśnienia sprawy dopuszczalności omawianego roszczenia będzie ponowne skorzystanie z autorytetu SN.

Wytyczne SN podjęte w składzie siedmioosobowym mogą być cenne dla ubezpieczycieli.

Roszczenia idą w miliardy

Zagadnienie skierowane przez Rzecznika do SN jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia najbliższych ofiar wypadków drogowych, jak i dla prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

RzU, aby w pełni uświadomić SN praktyczne oddziaływanie rozstrzygnięcia, nakreślił we wniosku skalę potencjalnych roszczeń - które wynieść mogą nawet kilka miliardów złotych - i jej wpływ na działalność tych zakładów ubezpieczeń, których głównie dotyka omawiany problem. Wskazał również wyraźnie na podnoszony przez zakłady ubezpieczeń argument odnoszący się do konieczności powrotu do tego typu roszczeń po wielu latach od zakończenia okresu ubezpieczenia, czego wówczas nie byli w stanie przewidzieć.

RzU ma nadzieję, że za sprawą wniosku SN w uchwale podejmowanej w rozszerzonym składzie (siedmioosobowym lub pełnej Izby Cywilnej, o co Rzecznik zabiega) przedstawi jednoznaczne, jasne i precyzyjne wytyczne, a powszechny obecnie po stronie niektórych ubezpieczycieli automatyzm w odmowach zastąpi wnikliwa indywidualna analiza każdej sprawy.

Zdaniem Bartłomieja Krupy, prezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych i wiceprezesa Votum, odpowiedź SN na pytanie RzU będzie dla branży ubezpieczeń najważniejszym wydarzeniem tego roku. Ubezpieczyciele skorzystają, ponieważ na razie cały czas rosną odsetki za odrzucane przez nich z automatu roszczenia. (KW)

Za:

Rzecznik Ubezpieczonych

Inne: Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna

 

Zobacz firmy: PIDiPO, PIU, PZU, RzU, SN, Votum, Warta

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2014-01-08 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.