Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-09-07 >>>

 

Rynek

 

Nawigacja

2012-09-10  

|<<

   

 >>|

2012-09-07  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2012-09-06  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-09-07

Dz.U. nr: 3075

Axa: lepsze wyniki niż planowano

(Axa)

+ Grupa Axa po I półroczu 2012 r.

-- 24% wzrost składek przypisanych brutto (Axa majątkowa)

-- 49% wzrost liczby sprzedanych ubezpieczeń (Axa Direct)

 

Maciej Szwarc, prezes Axy Polska mówi, że wyniki grupy za I półrocze są korzystniejsze od planowanych, mimo znacznie mniejszego zakładanego poziomu sprzedaży. "W największym stopniu było to udziałem niższych kosztów akwizycji. Znacząco na lepszy wynik wpłynęło też obniżenie kosztów administracyjnych oraz mniejsza od zakładanej szkodowość" - wskazuje prezes.

Axa majątkowa po I półroczu 2012 r. zebrała prawie 92 mln zł składek przypisanych brutto, co oznacza 24% wzrost. Strata finansowa netto wyniosła 9,99 mln zł, rok wcześniej było to 13,75 mln zł.

Na lepszy wynik wpłynęły obniżenie kosztów administracyjnych oraz mniejsza od zakładanej szkodowość.

Axa Życie po II kwartale 2012 r. zebrała prawie 432 mln zł składek przypisanych brutto wobec 502 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Strata finansowa netto wyniosła 9,46 mln zł, wobec 22,38 mln zł przed rokiem. "Widać wyraźnie, że pesymizm na rynku finansowym, osłabia też skłonność Polaków do zakupu produktów inwestycyjnych. Świadectwem jest wyraźnie spadająca dynamika UFK, tak w Axa, jak i na całym rynku" - komentuje Maciej Szwarc.

Francuska grupa nie spodziewa się radykalnej poprawy nastrojów wobec rynku finansowego. "Konsekwentnie realizujemy naszą strategię dywersyfikacji portfela opartego w głównej mierze na produktach inwestycyjnych w kierunku ubezpieczeń ochronnych czy zdrowotnych, których sprzedaż nie jest zależna od koniunktury rynkowej. Wierzymy też w IKZE. Wzrost udziału tych trzech kategorii w biznesie zmaterializuje się jednak w dłuższym niż do końca roku okresie" - wskazuje Maciej Szwarc.

"Rozwijamy się organicznie we wszystkich segmentach biznesu i spodziewamy się utrzymać dynamikę z pierwszego półrocza do końca roku" - podsumowuje Maciej Szwarc.

Przypis składki brutto Axy Direct wyniósł 135 mln zł.

Axa Direct

Na koniec II kwartału 2012 r. Axa Direct odnotowała 49% wzrost liczby sprzedanych ubezpieczeń w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.

Przypis składki brutto z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych wyniósł 135 mln zł, wykazując dynamikę na poziomie 137%.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju naszej spółki i wciąż koncentrujemy się na ulepszaniu oferty oraz sposobie i jakości" - komentuje Ryszard Bociong, dyrektor generalny. Na dzień 30 czerwca 2012r. w portfelu Axy Direct znajdowało się 329 tys. klientów.


Szczegółowe wyniki finansowe grupy Axa w I połowie 2012 r.

(w nawiasie dynamika w porównaniu z I połową 2011 r.)


Axa

Składki przypisane brutto: 91,76 mln zł (124%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 35,68 mln zł (143%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 208,54 mln zł (124%)

Pokrycie rezerw aktywami: 116% (poprzednio: 117%)

Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 129% (poprzednio: 314%)

Wynik techniczny: -12,17 mln zł (poprzednio: -16,32 mln zł)

Wynik finansowy netto: -9,99 mln zł (poprzednio: -13,75 mln zł)

Koszty działalności ubezpieczeniowej: 16,45 mln zł (102%)

Koszty akwizycji: 11,46 mln zł (123%)

Koszty administracyjne: 13,58 mln zł (103%)

Kapitały własne: 54,29 mln zł (120%)

Lokaty: 119,75 mln zł (128%)


Axa Życie

Składki przypisane brutto: 431,83 mln zł (86%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 187,20 mln zł (127%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 2 392,06 mln zł (111%)

Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 105% (poprzednio: 108%)

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi: 728% (445%)

Wynik techniczny: -12,06 mln zł (poprzednio: -25,09 mln zł)

Wynik finansowy netto: -9,46 mln zł (poprzednio: -22,38 mln zł)

Koszty działalności ubezpieczeniowej: 102,41 mln zł (88%)

Koszty akwizycji: 61,31 mln zł (81%)

Koszty administracyjne: 41,78 mln zł (103%)

Kapitały własne: 716,21 mln zł (117%)

Lokaty: 685,23 mln zł (92%)

ANT

Za:

Axa

 

Zobacz firmy: Axa

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-09-07 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.