Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-07-23 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2012-07-24  

|<<

   

 >>|

2012-07-23  

|<< 

<<<

>>>

2012-07-20  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-07-23

Dz.U. nr: 3041

Warszawa: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Warszawa: Dostawa 2 samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem.

Numer ogłoszenia: 261874 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219334 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5322501, 5322510, faks 22 5322597.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów: 7 miejscowego z zapłonem samoczynnym i 5 miejscowego z zapłonem iskrowym wraz z pakietami ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC+KR, NNW, Assistance) zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia : I. 7-mio osobowy o zapłonie samoczynnym 1. Homologacja umożliwiająca zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski na przewóz (łącznie z kierowcą) min. 7 max 9 osób 2. Samochód fabrycznie nowy 3Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne(miesiące lub przebieg w km) min 24 lub 100000 km 4. Okres gwarancji na lakier(miesiące) min 36 5. Okr Okres gwarancji na perforację nadwozia min 96 6. Nadwozie samochodu całkowicie przeszklone 7. Paliwo - olej napędowy 8. Norma emisji spalin min Euro 5 9. Moc silnika (kW) min. 80 10. Rozstaw osi (mm) min. 2700 11. Długość pojazdu (mm) min. 4300 max 4900 12. Wysokość pojazdu (mm) min. 1800 13. Szerokość pojazdu (mm) min. 1650 14. Masa własna pojazdu (kg) max 1900 15. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) max 2800 16. Pojemność przestrzeni ładunkowej przy 3 rzędzie siedzeń złożonym min 2000 l 17. Pojemność przestrzeni ładunkowej przy 2 i 3 rzędzie siedzeń złożonym min 2800 l 18. Manualna skrzynia biegów (6 biegów + wsteczny) 19. Napęd na jedną oś 20. Podgrzewane przednie fotele 20. Dzielony i składany drugi rząd siedzeń w stosunku 60/40 21. Składane siedzenia w trzecim rzędzie 22. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli 23. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera 24. Wspomaganie kierownicy 25. Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 26. Układ wspomagania hamowania 27. Komputer pokładowy 28. Regulacja pochylenia kolumny kierowniczej min w jednej płaszczyźnie 29. Immobiliser (lub system równoważny) 30. Zamek centralny - sterowany pilotem 31. Autoalarm 32. Światła przeciwmgłowe przednie 33. Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane 34. Klimatyzacja min. manualna 35. Szyby sterowane elektrycznie w drzwiach przednich 36. Zderzaki w kolorze nadwozia 37. Boczne tylne drzwi (prawe i lewe) przesuwne 38. System audio (Radioodtwarzacz CD-MP3, gniazdo USB, Bluetooth) ze sterowaniem z poziomu kierownicy (z min. 4 głośnikami ) 39. Stałe zaczepy do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej (szt.) min. 4 40. Pojazd wyposażony w komplet opon letnich na min. felgach stalowych 41. Dodatkowy komplet fabrycznie nowych opon zimowych wraz z felgami stalowymi (opony jednego producenta klasy premium), rozmiary opon zimowych oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu tak, aby nie zmieniały warunków trakcyjnych pojazdu, opony zimowe muszą być dostosowane do panujących warunków w okresie zimowym w strefie klimatycznej naszego kraju. Niedopuszczalne jest zaoferowanie opon wielosezonowych (szt.) min. 4 42. Koło zapasowe pełnowymiarowe 43. Kolor nadwozia srebrny/tytan (lakier metalizowany) 44. Komplet instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej w języku polskim 45. Kopia wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu 46. Apteczka (szt.) min. 1 47. Komplet dywaników gumowych (szt.) min. 2 48. Kamizelki odblaskowe (szt.) min. 2 II. 5-cio osobowy o zapłonie iskrowym 1. Homologacja umożliwiająca zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski na przewóz (łącznie z kierowcą) pięciu osób 2. Samochód fabrycznie nowy 3. Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne(miesiące lub przebieg w km) min 24 lub 100000 km 4. Okres gwarancji na lakier(miesiące) min 36 5. Okr Okres gwarancji na perforację nadwozia min 96 6. Paliwo - benzyna bezołowiowa 95 7. Norma emisji spalin min. Euro 5 8. Moc silnika (kW) min. 100 9. Rozstaw osi (mm) min. 2600 10. Długość pojazdu (mm) min. 4300 max 4600 11. Wysokość pojazdu (mm) min. 1600 12. Szerokość pojazdu (mm) min. 1750 13. Masa własna pojazdu (kg) max 1500 14. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) max 2050 15. Pojemność bagażnika (l) min 400 16. Manualna skrzynia biegów (6 biegów + wsteczny) 17. Napęd na jedną oś 18. Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej w stosunku 60/40 19. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc 20. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera 21. Boczne poduszki powietrzne z przodu 22. Kurtynowe poduszki powietrzne 23. Wspomaganie kierownicy 24. Elektroniczny system stabilizujący tor jazdy 25. Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 26. Układ wspomagania hamowania 27. Komputer pokładowy 28. Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia w min. dwóch płaszczyznach 29. Immobiliser (lub system równoważny) 30. Zamek centralny - sterowany pilotem 31. Autoalarm 32. Automatycznie włączane światła i czujnik deszczu 33. Tempomat 34. Czujniki parkowania min z tyłu samochodu 35. Światła przeciwmgłowe min. przednie 36. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane 37. Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa 38. Szyby sterowane elektrycznie w drzwiach przednich i tylnych 39. Zderzaki w kolorze nadwozia 40. Zewnętrzne klamki w kolorze nadwozia 41. System audio (Radioodtwarzacz CD-MP3, gniazdo USB, Bluetooth) ze sterowaniem z poziomu kierownicy (z min. 6 głośnikami ) 42. Pojazd wyposażony w komplet opon letnich na felgach ze stopów metali lekkich 43. Dodatkowy komplet fabrycznie nowych opon zimowych wraz z felgami min. stalowymi i kołpakami (opony jednego producenta klasy premium), rozmiary opon zimowych oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu tak, aby nie zmieniały warunków trakcyjnych pojazdu, opony zimowe muszą być dostosowane do panujących warunków w okresie zimowym w strefie klimatycznej naszego kraju. Niedopuszczalne jest zaoferowanie opon wielosezonowych (szt.) min. 4 44. Koło zapasowe min dojazdowe 45. Kolor nadwozia srebrny/tytan (lakier metalizowany) 46. Komplet instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej w języku polskim 47. Kopia wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu 48. Apteczka (szt.) min. 1 49. Komplet dywaników gumowych (przód i tył) 50. Kamizelki odblaskowe (szt.) min. 2 1.2 Zamawiający wymaga aby samochody były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2012 r. Ponadto samochody muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, w tym spełniać warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej. 1.3 Samochody muszą być objęte oddzielnym ubezpieczeniem komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego - minimum roczne /pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24 h/.AC pełne z ryzykiem kradzieży. Polisy muszą być wystawione na Zamawiającego 1.4 Na dostarczony samochód Wykonawca musi udzielić gwarancji, której minimalny okres podany został w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.11.00.00-1, 66.51.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.

    oddział Centrum Motoryzacyjne Toruńska, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155319,50

  • Oferta z najniższą ceną: 155319,50 / Oferta z najwyższą ceną: 155319,50

  • Waluta: PLN.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 261874 z dnia 2012-07-20

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-07-23 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.