Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-07-09 >>>

 

Komentarze

 

Nawigacja

2012-07-10  

|<<

   

 >>|

2012-07-09  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2012-07-06  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-07-09

Dz.U. nr: 3031

Komentarz do: RzU pyta SN o szkody zalaniowe

Proszę zwrócić uwagę na rozwiązanie stosowane w OWU DOM MAX (par. 21 ust. 2 pkt. 2). Chyba jedyne na rynku:

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną z tytułu: [...]

2) szkód w mieniu osób trzecich powstałych wskutek zalania mającego miejsce i pierwotnie ujawnionego w ubezpieczonej nieruchomości, spowodowanego przyczynami określonymi w § 2 pkt. 74 ppkt. a, b, d, g OWU, o ile za uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub gaśniczej nie ponosi odpowiedzialności właściciel całego budynku lub budowli w postaci spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej albo inny zarządca nieruchomości.

Czytelnik

 

Linki:  

Zobacz komentowany tekst:

RzU pyta SN o szkody zalaniowe

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-07-09 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.