Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-07-06 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2012-07-09  

|<<

   

 >>|

2012-07-06  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2012-07-05  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-07-06

Dz.U. nr: 3030

RzU pyta SN o szkody zalaniowe

(RzU, SN)

Wiele spraw spornych i problemów w tzw. szkodach zalaniowych tyczy podstaw prawnych. Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie rozbieżności.

 

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem dotyczącym odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji (zobacz: wniosek). RzU wnosi o podjęcie uchwały rozstrzygającej następującą kwestię:

Czy przepis art. 433 k.c. ma zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji?

Brak zgodnego stanowiska

W uzasadnieniu Rzecznik Ubezpieczonych zwraca uwagę na rozbieżność stanowisk judykatury w odniesieniu do odpowiedzialności za naprawienie szkody spowodowanej zalaniem mieszkania z lokalu znajdującego się na wyższym piętrze. Powstaje problem, czy odpowiedzialność za takie szkody kształtuje się na zasadzie winy (art. 415 k.c.) czy ryzyka (art. 433 k.c.). Jednomyślności w tej kwestii nie ma także w doktrynie.

Art. 433 k.c.

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Zdanie RzU

Rzecznik Ubezpieczonych podziela stanowisko tej części judykatury i doktryny, według której przez użyte w art. 433 k.c. określenie "wylanie" należy rozumieć nie tylko wypłynięcie cieczy na zewnątrz budynku, ale także zalanie innego pomieszczenia, zarówno na tej samej, jak i na niższej kondygnacji. Zdaniem RzU osoba poszkodowana na skutek zalania jej mieszkania wodą z lokalu położonego na wyższej kondygnacji znajduje się w sytuacji podobnej od przypadkowego przechodnia oblanego cieczą wylaną z lokalu. Według Rzecznika uzasadnia to przyjęcie surowszej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. RzU podnosi także, jaką rolę odgrywają w obecnych realiach społeczno-ekonomicznych dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie można pomijać też problematyki stosunków sąsiedzkich - w interesie samych ubezpieczających leży często, by ich poszkodowani sąsiedzi otrzymali odszkodowanie z ubezpieczenia OC. (EKO)

Za:

Rzecznik Ubezpieczonych

 

Linki:  

Zobacz także:

Komentarz Czytelnika


Po serii wniosków "komunikacyjnych", tym razem przyszedł czas na nieco inną tematykę. Wszak problemy przy likwidacji szkód dotyczą nie tylko OC komunikacyjnego. Pewnie więc takich wniosków będzie więcej.

Szanse na przyjęcie, że w takich przypadkach obowiązuje zasada ryzyka, pewnie zbyt wielkie nie są. Ale wartością - i dla ubezpieczycieli i dla sądów - będzie jasność, jak postępować.

Pytanie tylko, czy SN wnioskiem się w ogóle zajmie, bo w dużej mierze dotyczy on kwestii ściśle cywilistycznej, a nie ubezpieczeniowej. RzU we wniosku starał się ukazać, jak przedmiotowe zagadnienie ma przełożenie na praktykę ubezpieczeniową. Trudno jednak ocenić, czy to wystarczy.

Eliza Kosicka

 

Zobacz firmy: RzU, SN

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-07-06 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.