Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2010-11-26 >>>

 

Konferencje

 

Nawigacja

2010-11-29  

|<<

   

 >>|

2010-11-26  

<<<

>>>

 >>|

2010-11-25  

|<<

     

 

Data publikacji: 2010-11-26

Dz.U. nr: 2629

Potrzebna standaryzacja uszczerbków

(Allianz, Ergo Hestia, Gen Re, PIDiPO, PIU, PTMU, RehaSport, UFG)

PTMU we współpracy z PIU i UFG przygotowało grunt do budowy standardów oceny uszczerbków na zdrowiu osób poszkodowanych w wypadkach - relacjonuje Marcin Z. Broda

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym przygotowali konferencję "Szkody osobowe z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - problemy, kierunki zmian, nowe standardy obsługi". Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż była to najlepsza, a na pewno jedna z najlepszych, konferencja ubezpieczeniowa w ostatnim czasie.

Konferencja PTMU uzyskała wsparcie PIU, UFG oraz bezpośrednio największych ubezpieczycieli.

Należy podkreślić, iż poza ogólnym wsparciem PIU oraz UFG spotkanie bardzo silnie zostało wsparte przez największych ubezpieczycieli. Na sali znaleźli się: Piotr Śliwicki, prezes Ergo Hestii, oraz Paweł Dangel, prezes Allianza. Jako uczestnik konferencji wymieniony był w materiałach również Andrzej Klesyk, prezes PZU. Na salę nie dotarł, ale dzień wcześniej na poprzedzającej konferencję, zamkniętej kolacji spotykał się z organizatorami.

Wsparcie ubezpieczycieli było istotne, bo główną myślą konferencji, głównym też celem PTMU, było pokazanie potrzeby stworzenia standardów oceny uszczerbków na zdrowiu. Znakomita większość wykładów (a nie było w czasie konferencji wykładów nieinteresujących) właśnie wokół tego tematu krążyła.

Kluczowym elementem była w tym kontekście prezentacja dra Waldemara Truszkiewicza, członka zarządu PTMU, który pokazał wyzwania związane z próbą obiektywnej oceny uszkodzeń ciała osób poszkodowanych oraz propozycje nowych standardów takiej oceny. Te nowe standardy to - opracowywana przez Towarzystwo, złożona, punktowa ocena uszczerbków. Największym przy tym problemem - co wynikało i z innych wykładów i z rozmów - będzie przyjęcie takiego standardu przez rynek, a także przekonanie do niego, czy to legislatora, czy sądów.

Kancelarie odszkodowawcze pojawiają się już niemal przy każdym spotkaniu branży ubezpieczeniowej.

Kancelarie w tle

Niejako w tle konferencji pojawiały się przy tym cały czas kancelarie odszkodowawcze. Z jednej strony wydaje się, że bez ich udziału ubezpieczyciele nie byliby aż tak skłonni do pracy nad jakimikolwiek zmianami. Z drugiej zaś strony w czasie spotkania znów padło wiele przykładów negatywnych działań kancelarii. Czy to na przykład przy wstrzymywaniu rehabilitacji proponowanej przez ubezpieczycieli, czy przy nagłym tworzeniu dokumentacji medycznej kilka miesięcy po wypadku, kiedy to u poszkodowanego pojawiał się doradca odszkodowawczy.

W tym ostatnim przypadku Bartłomiej Krupa z Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych stanął w obronie pośredników odszkodowawczych. Pytał na ile często mogą to być rzeczywiście przypadki tworzenia fałszywej czy nierzetelnej dokumentacji (i jak często zgłaszane są wtedy do prokuratury), a na ile to dopiero doradca prowadzi klienta i pokazuje możliwości, z których on sam wcześnie po prostu nie skorzystał lub o których nie wiedział.

Niezależnie od tego na ile jest to spowodowane działaniami kancelarii odszkodowawczych, a na ile zwykłym rozwojem rynku wartość szkód osobowych w ostatnich latach rośnie. I - jak wynika z dwugłosu Danuty Gołaszewskiej, dyrektora zarządzającego ds. likwidacji szkód osobowych Allianz i Andrzeja Wasilewskiego, dyrektora Centrum Operacyjnego Likwidacji Szkód w PZU - będą rosnąć. W czasie panelu podsumowującego konferencję Danuta Gołaszewska przypomniała, że częstość szkód osobowych w Polsce to obecnie 3-4% przy średniej 14% w Europie. Andrzej Wasilewski przypomniał, że średnia szkoda osobowa w Polsce to 15 tys. zł przy średniej 11,6 tys. euro dla Europy.

Zarówno częstość, jak i wartość szkód osobowych w Polsce będą jeszcze wzrastać.

Rehabilitacja głupcze

Poza standardami oceny uszczerbków drugim ważnym tematem konferencji, również przewijającym się wielokrotnie, była rehabilitacja osób poszkodowanych. Z punktu widzenia ubezpieczycieli i w prostym, finansowym ujęciu, przywrócenie osoby do pracy to przede wszystkim możliwość zmniejszenia wysokości rent. Krzysztof Grzyliński, wiceprezes PTMU i prezes Gen Re Warsaw, pokazał, że w ciągu 10 lat w Niemczech aktywna rehabilitacja medyczna i zawodowa pozwoliła na obniżenie finansowego zaspokajania poszkodowanych do 21%.

Jednak ten sam przykład pokazywał, że dobra rehabilitacja pozwala na przywrócenie aż 79% poszkodowanych do w miarę normalnego życia! Tu, szczególnie w kuluarach, ale i w czasie prezentacji dra Witolda Dudzińskiego z kliniki RehaSport, można było usłyszeć, że ważne jest, by przy osobach poszkodowanych i ich rehabilitacji myśleć o funkcjach, a niekoniecznie tylko jakości życia. Osoby poszkodowane, z poważnymi nawet urazami, jak na przykład z brakiem kończyn, mogą bowiem funkcjonować w społeczeństwie. Na pewno nie muszą być skazane na getto zamknięcia w domu i stałą, bardzo uciążliwą opiekę.

Na razie sukces

Konferencja PTMU była fantastycznym sukcesem i frekwencyjnym, i merytorycznym. Pokazała przede wszystkim wiele ważnych problemów związanych ze szkodami osobowymi, ale też i rozwiązania tychże problemów.

Droga do pełnego sukcesu jednak jeszcze daleka. Wszystkie pomysły i propozycje Towarzystwa muszą jeszcze zostać w szczegółach opracowane, uzgodnione, przyjęte i ... wprowadzone w życie. Zarówno w skali branży, jak i - o ile będzie to możliwe - na poziomie legislacji i sądów.

Marcin Z. Broda


Za naprawdę dobrą konferencję podziękować pewnie trzeba wielu osobom. Ja wymienię może tylko dwu wiceprezesów PTMU: Piotra Daniluka i Krzysztofa Grzylińskiego. Dobra robota! I pewnie wszyscy życzyliby sobie by tak trzymać!

Marcin Z. Broda

 

Zobacz firmy: Allianz, Ergo Hestia, Gen Re, PIDiPO, PIU, PTMU, RehaSport, UFG

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2010-11-26 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.