Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2008-05-12 >>>

 

Komentarze

 

Nawigacja

2008-05-13  

|<<

   

 >>|

2008-05-12  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2008-05-09  

|<<

     

 

Data publikacji: 2008-05-12

Dz.U. nr: 1988

Komentarz do: Renta jako swoisty surogat odszkodowania dla współmałżonka

Szanowna Pani,

dla przypomnienia podaję pełną treść art. 33 ust. 1 pkt. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego który brzmi:

"Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

(...)

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość"

Tak więc uregulowanie czy, renta dokładnie zdefiniowana tak jak w art. 444 par. 2 k.c., wchodzi do majątku odrębnego czy wspólnego małżonków zostało jasno sprecyzowane właśnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Stąd dyskusja w tym zakresie wydaje się być bezprzedmiotowa.

Monika Borowiecka-Paczkowska

 

Linki:  

Dz.U. nr 90 (1985) z dn. 2008-05-07; Edyta Ryś, Renta jako swoisty surogat odszkodowania dla współmałżonka

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2008-05-12 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.