Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2008-05-05 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2008-05-06  

|<<

   

 >>|

2008-05-05  

<<<

>>>

 >>|

2008-04-30  

|<<

     

 

Data publikacji: 2008-05-05

Dz.U. nr: 1983

Odpowiedzialność powinna też objąć renty

(KNF, PZU, Rzecznik Ubezpieczonych, SN, Votum, Warta)

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lutego br. nadal budzi wątpliwości rynku, mimo publikacji uzasadnienia (zobacz: Szkody współmałżonków - jest uzasadnienie). Uchwała ta stanowi, że "Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu".

PZU i Warta odmiennie podchodzą do renty dla poszkodowanego współmałżonka.

Wątpliwości budzi kwestia wypłaty rent. Paweł Ptaszyński z Warty uważa, że można pośrednio domniemywać, że nie przysługuje roszczenie o rentę należną poszkodowanemu współmałżonkowi z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się jego potrzeb czy zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Inaczej do sprawy pochodzi PZU, które uważa, że odpowiedzialność obejmuje wszystkie roszczenia poszkodowanego małżonka na podstawie k.c., w tym również renty wyrównawcze. Wątpliwości nie ma również Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, a także dr Marcin Orlicki. Bartłomiej Krupa z Votum uważa jednak, że zmiana praktyki ubezpieczycieli nie nastąpi automatycznie. Jednak, jak mówi Łukasz Dajnowicz z KNF, urząd nadzoru będzie rozważać przeprowadzenie kontroli, która ustali praktykę ubezpieczycieli.

Za:

Gazeta Prawna, nr 86 (2008-05-02), str. 16, Marcin Jaworski, Wypłaty rent nadal sporne

 

Zobacz firmy: KNF, PZU, Rzecznik Ubezpieczonych, SN, Votum, Warta

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2008-05-05 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.