Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2008-04-21 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2008-04-22  

|<<

   

 >>|

2008-04-21  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2008-04-18  

|<<

     

 

Data publikacji: 2008-04-21

Dz.U. nr: 1975

Szkody współmałżonków - jest uzasadnienie

(Rzecznik Ubezpieczonych, SN, Warta)

"Dziennik Ubezpieczeniowy" otrzymał, dzięki uprzejmości Rzecznika Ubezpieczonych, uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07), w sprawie odpowiedzialności współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych (zobacz: uchwała z uzasadnieniem).

Rozpatrując wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, SN orzekł:

Nie ma żadnych podstaw, by uznawać, że renta wypłacana przez ubezpieczyciela podlega innym regułom niż pozostałe świadczenia odszkodowawcze.

Marcin Orlicki

"Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu".

Według dra Marcina Orlickiego, uzasadnienie potwierdza, że pełne odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno być traktowane jako coś, co chronione jest w równym stopniu przez prawo krajowe i europejskie. "Do tej pory często przy interpretacji przepisów odszkodowawczych zapominano bądź lekceważono normy dyrektyw. A stanowią one wyraźnie o niemożności pozostawienia któregokolwiek z pasażerów bez odszkodowania. Nie można przy tym dyskryminować osób bliskich." - wyjaśnia.

"Nie ma żadnych podstaw, by uznawać, że renta wypłacana przez ubezpieczyciela podlega innym regułom niż pozostałe świadczenia odszkodowawcze. Kto tak twierdzi - przegra." - twierdzi dr Marcin Orlicki.

Ubezpieczyciele jednak mają pewne wątpliwości co do interpretacji uzasadnienia. Paweł Ptaszyński z Warty mówi w Gazecie Prawnej, iż można domniemywać, że poszkodowanemu małżonkowi nie przysługuje roszczenie o rentę z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia sie jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Z kolei Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, twierdzi, że skoro świadczenie rentowe poszkodowanego nie zostało wyłączone z zakresu odpowiedzialności, nie ma podstaw do przyjmowania odmiennego stanowiska. (Informacja własna, EKO)

Również:

Gazeta Prawna, nr 78 (2008-04-21), str. 13, Marcin Jaworski, Wypłaty rent nadal kwestią sporną

 

Zobacz firmy: Rzecznik Ubezpieczonych, SN, Warta

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2008-04-21 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.