Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2008-02-08 >>>

 

Odszkodowanie dla współposiadacza

 

Nawigacja

2008-02-11  

|<<

   

 >>|

2008-02-08  

<<<

>>>

 >>|

2008-02-07  

|<<

     

 

Data publikacji: 2008-02-08

Dz.U. nr: 1924

Jest odpowiedzialność wobec pasażera-współposiadacza pojazdu

(Rzecznik Ubezpieczonych, SN)

W dniu 7 lutego br. Sąd Najwyższy z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 115/07 ) w następującej treści:

"Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu"

Z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego odszkodowanie za szkody na osobie należy się małżonkowi sprawcy szkody, będącemu współposiadaczem pojazdu, w związku ruchem którego wyrządzono szkodę.

Sąd w powyżej wskazywanej uchwale odpowiedział na następujące pytanie Rzecznika Ubezpieczonych:

"Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, w tym osobie bliskiej, będącemu współposiadaczem pojazdu, w związku z ruchem, którego wyrządzono szkodę?"

Według Rzecznika Ubezpieczonych uchwała ta powinna wreszcie uporządkować dotychczas bardzo różnorodne praktyki zakładów ubezpieczeń w przedmiotowym zakresie. "Dzięki tej uchwale mamy przede wszystkim jasność, że z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego odszkodowanie za szkody na osobie należy się małżonkowi sprawcy szkody, będącemu współposiadaczem pojazdu, w związku ruchem którego wyrządzono szkodę. Rozstrzygnięcie obejmuje także innych współwłaścicieli pojazdu, którzy doznali szkód na osobie jako pasażerowie pojazdu, którym wyrządzono szkodę (np. ojciec i syn, wspólnicy)." - mówią eksperci z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. (Informacja własna, EKO)

Również:

Gazeta Prawna, nr 28 (2008-02-08), str. 15, Marta Pionkowska, Za szkodę współwłaściciela auta zapłaci ubezpieczyciel

Gazeta Prawna, nr 28 (2008-02-08), str. 15, Marcin Jaworski, Zakłady ubezpieczeń i prawnicy czekają na uzasadnienie uchwały SN

Rzeczpospolita, nr 33 (2008-02-08), Prawo co dnia, str. C4, Izabela Lewandowska, Odszkodowanie dla każdego pasażera

Inne:Dziennik, Parkiet

 

Zobacz firmy: Rzecznik Ubezpieczonych, SN

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2008-02-08 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.