Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2007-01-31 >>>

 

Felietonik

 

Nawigacja

2007-02-01  

|<<

   

 >>|

2007-01-31  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2007-01-30  

|<<

     

 

Data publikacji: 2007-01-31

Dz.U. nr: 1669

Wątpliwości rekomendacji

(Biuro Brokerskie Andrzej Kuźniar Jacek Piec, KNF, TaxNet)

Zacznijmy od szczypty teorii. Brokerzy ją pewnie znają, ale nie każdy jest brokerem. W związku z czym nie każdy w teorii, która dla zrozumienia opisywanej sprawy jest potrzebna, musi się orientować. Teoria ta to dwa pierwsze punkty pierwszego ustępu słynnego artykułu 26 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zacytujmy w całości:

Art. 26. 1. Broker ubezpieczeniowy jest obowiązany:

1) poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską, adresie siedziby, rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru, oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru, okazywać zakładowi ubezpieczeń i poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności i na każde żądanie, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej;

2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja;

Zwróćmy uwagę, iż w punkcie pierwszym (później również w punkcie 4 tegoż samego ustępu) pojawia się wyraźnie 'poszukujący ochrony ubezpieczeniowej'. W punkcie drugim takiego określenia brak, ale - jeśliby się chwilę zastanowić - należałoby konsekwentnie uznać, że i drugi punkt odnosi się właśnie do 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej'.

(A swoją drogą, co z 'poszukującą ochrony ubezpieczeniowej'? Rozumiem, że w jej przypadku broker nie musi się już męczyć... Ot, jak to u piszących ustawy wychodzą seksistowskie przyzwyczajenia...)

Czy art. 26 ust 1. pkt 2 ustawy o pośrednictwie dotyczy 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej', czy też zleceniodawcy?

Na pierwszy rzut oka ta obecność lub brak 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej' wiele nie zmienia. Faktycznie - w większości przypadków ani brokerzy, ani nadzór nie powinni mieć wątpliwości. Jednak tylko w większości przypadków...

Popatrzmy bowiem na stronę http://skrot.ogma.pl/f0b7986d (pdf: http://skrot.ogma.pl/862e39a0). Oto Biuro Brokerskie Andrzej Kuźniar, Jacek Piec s.c. proponuje użytkownikom portalu podatki.pl specjalny program obowiązkowego ubezpieczenia podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie ma specjalnych wątpliwości, iż w tym przypadku 'poszukującym ochrony ubezpieczeniowej' będą użytkownicy tegoż portalu. Nie ma wątpliwości, iż - niezależnie, czy umowa ubezpieczenia ma być zawierana przez nich samych, czy też przez operatora portalu, TaxNet Sp. z o.o., na ich rzecz to właśnie oni są 'poszukującymi ochrony ubezpieczeniowej.

Widać więc już wyraźnie, iż nasze Biuro Brokerskie stoi najprawdopodobniej na bakier z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pośrednictwie, bowiem nie informuje 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej' o rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, do którego tworzący spółkę są wpisanie i sposobie sprawdzenia wpisu do tegoż rejestru. Jest jeszcze szansa, że 'poszukujący ochrony ubezpieczeniowej' otrzymują taką informację w ramach procedury zawarcia umowy, ale...

Niedopełnienie jednak obowiązku informacyjnego można pewnie potraktować jednak stosunkowo lekko. Pewnie można by tu mówić o naruszeniu prawa i - w razie kontroli KNF - ewentualnej karze pieniężnej, ale jednak podstawowe dane są podane i trudno tutaj dopatrzyć się jakiegoś szczególnego naruszenia interesów tych 'poszukujących ochrony ubezpieczeniowej'.

Znacznie ciekawsze jest pytanie o spełnienie obowiązku określonego w art. 26 ust. 1 pkt 2, a więc obowiązku przedstawienia osławionej już rekomendacji. Jeśli bowiem przyjąć, że również punkt 2 ustępu 1 artykułu 26 ma być spełniony wobec 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej', to ewidentnie w tym przypadku obowiązek ten nie jest dopełniany. Nie mamy ani rekomendacji, ani rzetelnej analizy, ani odpowiedniej liczby ofert... A przynajmniej 'poszukujący ochrony ubezpieczeniowej' tego nie otrzymuje.

Mogło być jednak tak, że rekomendacja została przedstawiona. Oferty, wskazanie i jego uzasadnienie zostały przedstawione TaxNet. Nie jest to co prawda 'poszukujący ochrony ubezpieczeniowej', ale jeśliby art. 26 ust. 1 pkt 2 nie dotyczył 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej' a po prostu zleceniodawcy?... Wtedy - o ile Biuro Brokerskie dokonało odpowiedniego porównania ofert i wyniki tegoż porównania przedstawiło - wszystko będzie w porządku...

To jak? Art. 26 ust 1. pkt 2 dotyczy 'poszukującego ochrony ubezpieczeniowej', czy też zleceniodawcy? Ja nie mam pewności.. Jutro opowiem jak sprawdzałem to w KNF-ie..

Marcin Z. Broda

 

Zobacz firmy: Biuro Brokerskie Andrzej Kuźniar Jacek Piec, KNF, TaxNet

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2007-01-31 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.