Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2006-08-24 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2006-08-25  

|<<

   

 >>|

2006-08-24  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2006-08-23  

|<<

     

 

Data publikacji: 2006-08-24

Dz.U. nr: 1559

Zespół opracuje model prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

(KNUiFE, MF, MG, MPiPS, MZ, NFZ, PIU, WHO)

Minister Zdrowia powołał zespół specjalistów, którzy zajmą się opracowaniem modelu dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, którym jest Piotr Kulpa, radca generalny, dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia. Sekretarzem został wybrany Anatol Gołąb z MZ. Przedstawicielami MZ w zespole są także: Włodzimierz Pisarski, Sylwia Lis, Elżbieta Waniewska. Z ramienia resortu pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak. Przedstawicielami KNUiFEKatarzyna Policha i Jan Bogutyn, zaś z ramienia PIU Stanisław Borkowski. Do zespołu należy także Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W zespole są także przedstawiciele: Ministerstwa Finansów i NFZ.

W pracach Zespołu uczestniczy w charakterze zewnętrznego obserwatora Paulina Miśkiewicz, dyrektor Biura Łącznika Światowej Organizacji Zdrowia. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje wiceminister Bolesław Piecha.

Zespół został powołany zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 lipca 2006 r. Akt wszedł w życie 31 lipca br., z mocą od dnia podpisania tj. 7 lipca br. Tekst zarządzenia jest dostępny na stronie http://skrot.ogma.pl/fc14c53c

Projekt odpowiednich rozwiązań, wraz z założeniami zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie nowego systemu oraz harmonogramem wdrożenia, ma być przedstawiony do 31 października 2006 r.

Za:

LexPolonica

www.mz.gov.pl

 

Zobacz firmy: KNUiFE, MF, MG, MPiPS, MZ, NFZ, PIU, WHO

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2006-08-24 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.