Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 Mapa strony

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Ostatnie Dzienniki:

Artykuł: <<< 2017-09-13 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2017-09-14  

|<<

   

 >>|

2017-09-13  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2017-09-12  

|<<

     

 

Data publikacji: 2017-09-13

Dz.U. nr: 4322

AKADEMIA USTAWY DYSTRYBUCYJNEJ

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.

W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

Część 1 - 14 września


Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń

Akademia Ustawy Dystrybucyjnej
już jutro!

 1. Sytuacje, w których zakład ubezpieczeń jest traktowany jako dystrybutor ubezpieczeń.
 2. Kryteria uznawania, że pracownik zakładu ubezpieczeń wykonuje czynności dystrybucyjne.
 3. Zasady wykonywania czynności dystrybucyjnych przez zakład ubezpieczeń.
 4. Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora.
 5. Zasady wynagradzania pracowników wykonujących czynności dystrybucyjne.
 6. Informowanie o charakterze wynagrodzenia pracowników.
 7. Doradztwo świadczone przez zakład ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń.
 8. Zmiany dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez zakład ubezpieczeń.
 9. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń w przypadku zawierania umów ubezpieczenia przez Internet lub przez telefon.


Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - zasady tworzenia i znaczenie prawne

 1. Charakter prawny ustandaryzowanego dokumentu.
 2. Wymogi dotyczące treści ustandaryzowanego dokumentu.
 3. Wymogi dotyczące formy ustandaryzowanego dokumentu.
 4. Sposób doręczenia ustandaryzowanego dokumentu.
 5. Dostosowanie ustandaryzowanego dokumentu do cech klientów z grupy docelowej.
 6. Ustandaryzowany dokument dotyczący produktu i ustandaryzowany dokument dotyczący umowy.
 7. Ustandaryzowany dokument a ogólne warunki ubezpieczenia.
 8. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach obowiązkowych.
 9. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach pakietowych.
 10. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych.
 11. Sankcje za niedoręczenie ustandaryzowanego dokumentu.
 12. Sankcje za wadliwy sposób zredagowania ustandaryzowanego dokumentu.

Program i zgłoszenia:

Tylko część 1 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


Część 2 - 21 września

Można zapisać się
na całość lub tylko część
Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.

 1. Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające
 2. Przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji

Część 3 - 28 września

 1. Zasady ustalania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne
 2. Multiagent ubezpieczeniowy według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Część 4 - 5 października

 1. Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych
 2. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

Część 5 - 12 października

 1. Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów ubezpieczeń według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 2. Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń


Program i zgłoszenia:

Tylko część 1 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Tylko część 2 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Tylko część 3 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Tylko część 4 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Tylko część 5 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2017-09-13 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.