Dziennik Ubezpieczeniowy

 

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 Mapa strony

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

Szukaj

 

Ostatnie Dzienniki

Ostatnie Dzienniki:

 

Wiadomości

 

Polska

Superpolisa: Polacy płacą przelewem za ubezpieczenia
Konkurs filmowy Skandii Życie
Zmiany w zespole digitalowym Link4
Rozszerzony skutek wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, cz. 3
Podział czynności dot. zarządzania ryzykiem: zadania lub projekty
Zamknięcie w normach szkód na osobie
MetLife przenosi portfel z Litwy i Łotwy do Polski
Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym
Deklaracja OFE z zagranicy
Prezes ZUS-u o wyborze
Ubezpieczenia przydatne dla firm
Ubezpieczenie turystyczne przyda się na terenie granicznym
Rośnie sprzedaż ubezpieczeń mieszkań i domów
KUKE ubezpieczy kontrakt Unibepu na Wschodzie
OECD: wymiana informacji między krajami
RSSWięcej...

 

Świat

Zobacz..

 

Zamówienia publiczne

Zobacz..

 

Artykuł: <<< 2002-12-04 >>>

 

Flesz

 

Nawigacja

2002-12-04  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

 

Data publikacji: 2002-12-04

Klauzule abuzywne

Wprowadzenie pojęcia klauzul abuzywnych do naszego ustawodawstwa jest wyzwaniem nie tylko dla osób konstruujących warunki ubezpieczeń. Lepsze musi być również przygotowanie merytoryczne pracowników sprzedaży i agentów - mówił Paweł Sukiennik w trakcie konferencji "Ochrona prawna konsumenta usług ubezpieczeniowych" organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi i Ergo Hestię.

 

Wprowadzenie w roku 2000 tego pojęcia do naszego ustawodawstwa, w tym prawa ubezpieczeniowego, odebrane zostało z dużym zaciekawieniem, ale i niepokojem. W zakładach ubezpieczeń zaczęło się trochę nerwowe przeglądanie własnych wzorców umownych pod kątem wykazu klauzul obciążonych domniemaniem abuzywności, często wieńczone sukcesem. Problemem podstawowym, niedostrzeżonym jednak przez zakłady ubezpieczeń, jest nie sama lista klauzul abuzywnych, ale ogólna definicja takiej klauzuli (art. 3851 par. 1 k.c.). Jest to bowiem nie klauzula z jakiejś "listy", ale klauzula nie uzgodniona indywidualnie z konsumentem (po wejściu w życie noweli k.c. - z każdym ubezpieczającym), rażąco naruszająca jego interesy. Z tego względu wysiłki zakładów ubezpieczeń powinny być w większym niż dotychczas stopniu skierowane na merytoryczne przygotowanie pracowników sprzedaży i agentów.

Co równie, a może i bardziej istotne - w drugim zdaniu tego przepisu zawarte jest ogólne wyłączenie z definicji klauzuli abuzywnej - nie jest nią bowiem klauzula określająca główne świadczenia stron, o ile jest jednoznaczna. Jak należy rozumieć główne świadczenia stron w umowie ubezpieczenia? Niewątpliwie będzie to przedmiot i zakres ubezpieczenia, włączając w to okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia i franszyzy, stanowiące bezpośredni wymiar wysokości składki ubezpieczeniowej. Tak naprawdę jednak trudno przepis ten "przymierzyć" do specyfiki umowy ubezpieczenia. Przecież cała umowa w bezpośredni lub pośredni sposób wyznacza warunki świadczonej ochrony, czyli właśnie "główne świadczenia stron". Okazuje się zatem, że najbardziej istotne - i zawsze aktualne - jest jednoznaczne sformułowanie postanowień wzorca - likwiduje to bowiem takie dylematy. Poza szkoleniem "sił sprzedaży" w tym także kierunku powinny podążać wzmożone wysiłki zakładów ubezpieczeń.

Czy problem jest istotny? Niewątpliwie tak - na internetowej witrynie European Database on Case Law about Unfair Contractual Terms (http://europa.eu.int/clab/index.htm), gdy zaglądałem tam ostatnio opisanych było 929 spraw sądowych przeprowadzonych w państwach członkowskich Unii co do klauzul podejrzanych o "abuzywność", z czego w 609 przypadkach abuzywność tę stwierdzono. Nie ma tam jeszcze spraw polskich z orzecznictwa Sądu Antymonopolowego w Warszawie.

Paweł Sukiennik

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2002-12-04 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.